Якщо Ви хочете задати запитання щодо навчально-виховного процесу, надішліть його на електронну скриньку mih.shkola@ukr.net або залиште у паперовому вигляді в приймальні директора.

- Що таке булінг?

Все про булінг ви можете знайти в цьому посібнику.

- Чи обов'язкова наявність профілактичних щеплень для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів?

Лист-роз'яснення МОН України від 18.03.2016 № 1/9-139 та спільний лист МОН України та МОЗ України від 29.09.2014 № 1/9-500/04.01.16/28103 "щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних та загальнооосвітніх навчальних закладів дітей у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення"Ознайомитись

- Які критерії оцінювання навчальних досягнень учнів?

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені МОН України.
Критерії оцінювання з окремих навчальних предметів описані в навчальних програмах.

- Як виставляється семестрова оцінка?

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об'єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об'єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.
За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру - не пізніше 10 червня поточного навчального року.
Підвищення семестрової оцінки учнями:
9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;
10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні" та срібною „За успіхи у навчанні" медалями.

Кiлькiсть переглядiв: 228