Річний звіт директора школи за 2016/17 н.р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора ЗОШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника школи

1. Загальна інформація про школу.

Михайлівсько-Рубежівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Києво-Святошинської РДА. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Київо-Святошинської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1981 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,14 га. Школа має документація на землю, яка закріплена за школою та технічна документація на будівлю школи. У 2015-2016 навчальному році працювало та на кінець року 26 педагогічних працівника та 13 працівників з числа обслуговуючого персоналу. На початок навчального року було 321 учень, навчання завершило 323 учні у 19 класах. За рік вибуло 7 учнів, прибуло 9.

2. Кадрове забезпечення.

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Молодих спеціалістів у цьому навчальному році не було.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі результати:

Вища кваліфікаційна категорія - 13

Перша - 5

Друга - 3

Спеціаліст - 5

Старших вчителів- 10

Відмінників освіти – 1

По віковому складу розподіл такий :

«20-30 років» -3

«30-40 років» - 4

«40-50 років» - 11

«50-60 років» - 5

«60-70 років» - 3

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Формування національної свідомості та життєвих компетентностей учнів, озброєння учнів міцними знаннями на основі впровадження новітніх технологій». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. Методична рада працювала за окремим планом.

До реалізації завдань методичної роботи залучаються вчителі, які є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси

Учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

Учителі школи намагаються йти в ногу з життям, впроваджуючи у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

Методична тема школи та теми методичних об’єднань відповідали основним завданням, які стояли перед школою.

Поставлені завдання колективу школи реалізовувалися шляхом удосконалення методик проведення навчальних занять, корекції знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителів - предметників, освоєння педагогічних технологій методом організації самостійної роботи, участь у семінарах, методоб'єднаннях вчителів, педрадах.
Відповідно був складений план методичної роботи школи на 2016-2017 навчальний рік, який був направлений на інформатизацію системи освіти, проводилась корекція тематичного планування вчителів-предметників та планів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів.

Проблеми і завдання, які стояли перед школою, педколектив вирішував шляхом слідуючих форм методичної роботи:
- тематичні педради;
- робота вчителів у шкільних та районних методоб’єднаннях;
- відкриті уроки;
- творчі звіти;
- предметні тижні;

-атестації.

В школі працювало чотири методичні об’єднання: вчителів математики, фізики та інформатики, вчителів філологів, вчителів 1-4 класів, класних керівників.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.


Робота методичних об’єднань проводилась по таким напрямкам:
- удосконалення контролю за рівнем навчання;
- використання ефективних форм методичної роботи на уроках і поза уроком;
- розвиток творчих здібностей учнів: підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах.
- розвиток інтелектуальної грамотності учнів;
- робота з матеріалами ДПА та ЗНО.
- підвищення педагогічної майстерності вчителів;
- робота вчителів над темами самоосвіти;
- відкриті уроки, їх самоаналіз із застосуванням комп'ютерних технологій;
- взаємовідвідування та аналіз уроків;
- індивідуальні бесіди по організації і проведенню навчальних занять;
- організація та контроль курсової перепідготовки вчителів;
- атестація педпрацівників.
Вищою формою колективної методичної роботи є педрада.

Всі засідання методичної ради були направлені на надання допомоги при підготовці педрад, на виконання рішень педрад.

У своїй роботі вчителі-предметники керувалися нормативно-правовими документами.
На засіданнях МО обговорювались слідуючі питання:

• аналіз результатів роботи за минулий рік;
• обговорення завдань методичної роботи;
• вивчення нормативних документів;
• методи роботи по ліквідації прогалин у знаннях учнів.
• збагачення методичних копілок;
• звіти вчителів-предметників по темам самоосвіти;
•аналіз результатів стартового, проміжного та кінцевого контролю за якістю навчання та підсумкової атестації;
• навчання самоаналізу уроку;
• нові педтехнології;
• практична направленість уроків;
• самостійна робота учнів;
• ефективні методи та прийоми проведення уроків.

Всі розглянуті питання слугували орієнтиром у роботі, підвищенню методичної майстерністі вчителів та якості знань учнів.

Традиційним видом методичної роботи являється проведення предметних тижнів. Ця форма позакласної роботи по предмету використовується в школі систематично, що стимулює педагогічну ініціативу та творчість і сприяє підвищенню педмайстерності вчителів-предметників.
Педколектив школи реагує на зміни у сфері освіти, вивчає їх, діагностує, працює, вивчає можливості впровадження в практику роботи.


В цьому навчальному році 4 члени педколективу пройшли атестацію:

1. Куліш Антоніна Михайлівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

2. Кардаш Тетяна Михайлівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії».

3. Савчук Ярослав Миколайович, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії».

4. Ольбішевська Ірина Анатоліївна,кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії».

Педагоги школи залучаються до роботи у районних семінарах та є учасниками різних конкурсів, готують учасників та переможців

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на розвиток особистості на основі національного-родинного виховання а також на збереження та зміцнення здоров’я. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років – 37 учнів.

В 2016-2017 навчальному році з метою пропаганди наукових знань і розвитку інтересу до наукової діяльності проводилися олімпіади з предметів.

З кожним роком зростає кількість учнів, що приймають участь у учнівських предметних олімпіадах.

Так у 2016-2017 н.р. в ІІ (районному) етапі олімпіади брали участь з 3 предметів 2 учні. Одержали ІІ місце з трудового навчання (Давиденко Максим, 8 клас), ІІ місце з зарубіжної літератури (Абдулхаєва Анастасія, 9-Б клас), ІІІ місце з мов національних меншин (Абдулхаєва Анастасія, 9-Б клас), ІІІ місце з образотворчого мистецтва (Будник Анна, 9-Б клас).

Учні приймали активну участь в конкурсах:

- «Гринвіч» - 22 учнів.
- «Геліантус» - 12 учнів. Найкращі результати мають учні 5-х, 6-го класів: Клокун Д, Будник Л.,Фомін І., отримали дипломи переможця на шкільному рівні. Клокун Д. отримав грамоту з хімії.

- «Яцика» - 9 учнів.

- «Бобер»-20 учнів.

- «Т.Г. Шевченко» - мовно- літературний (Змієвець Дарина – 8 м.)

- «Кенгуру» - 26 учнів. Найкращі результати мають учні 5-Б класу: Дорохов Владислав-59 бали (16% /30%) та Клокун Дмитро 60 балів (16%/30%), Пазюн Вадим 58 балів (16%/30%) та учні 4-Б класу Недашківська Діана 60 балів (16%/24% ) та Романчук Каріна 62 бали (16%/24%).

Учні школи є учасниками Інтелектуальної олімпіади.

Важливим напрямком у роботі МО та адміністрації школи є постійне вдосконалення педмайстерності вчительських кадрів шляхом курсової системи підвищення кваліфікації і стимулювання педагогів школи щодо атестації на кваліфікаційні категорії.

Проте, в роботі МО вчителів математики та вчителів початкових класів є ще невикористані резерви. Необхідність оновлення змісту математичної освіти, яка повинна забезпечувати не суму знань, а здатність самостійно формулювати завдання, шукати засоби їх оптимального розв’язання.


Успішність могла бути вищою, якби учні підвищили оцінки з початкового рівня на середній, з середнього на достатній, з достатнього на високий. Такі учні є по всіх класах.

В 2016-2017 навчальному році у школі 20 відмінників. Це учні:

1. Унинец Назарій 2-А клас

2. Равлюк Анастасія 2-А клас

3. Безсмертний Роман 2-А клас

4. Крот Валерія 2-Б клас

5. Матвієвська Анастасія 2-Б клас

6. Лущик Дар’я 2-Б клас

7. Завада Артем 3-А клас

8. Зурначян Маргарита 3-А клас

9. Лібега Тимофій 3-А клас

10. Мельник Марія 3-А клас

11. Ходаченко Діана 3-А клас

12. Малюта Наталія 3-Б клас

13. Галстян Альберт 3-Б клас

14. Рябчук Аліна 3-Б клас

15. Федоров Єгор 4-А клас

16. Вітвіцька Каміла 4-Б клас

17. Котляревська Дар’я 4-Б клас

18. Хоцінська Єва 4-Б клас

19. Верех Вікторія 6-А клас

20. Гоголь Анастасія 6-А клас

5. Виховна та позакласна робота.

В основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Протягом навчального року виховна робота школи проводилася за напрямками: патріотичне, національно-родинне, трудове, правове, екологічне, фізичне, профорієнтаційне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості. У школі присутні куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України — Гербом, Прапором, Гімном. В 5-11 класах працюють досвідчені класні керівники, які приділяють належну увагу питанням патріотичного виховання.

У 2016-2017 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм та шкільної проблеми «Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів в усіх сферах шкільного життя».Велика увага приділялась вихованню юних патріотів України на засадах національної гідності високої самосвідомості та активної громадянської позиції.

Основнимипринципамивиховання були: демократизація виховання; гуманізація виховання, активність, самодіяльність і творча ініціатива; єдність навчання і виховання; диференціація родинного і суспільного виховання; єдність національного і загальнолюдського виховання.

Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, патріота України, правовоїсвідомості;
- створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх
батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;
- створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої
самореалізації кожного учня;

- формування позитивних загальнолюдських цінностей.

Зазначені завдання були спрямовані на виконання основноїметивиховної роботи у школі, а саме – створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей обдарованих дітей.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи школи та окремі плани педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога.

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створено куточки державної символіки – герб, прапор, Гімн України та історичні святині України. Для батьків майбутніх першокласників проведено День відкритих дверей, де батьки мали змогу познайомитися із навчально-виховним процесом та традиціями школи. У школі у 2016-2017 н. р. велика увага приділялась патріотичному, національно-родинному, національно-громадянському вихованню. Класні керівники Небесюк Я.В., Федорченко М.О., працюють над виконанням програми виховної роботи «Бути патріотом». Весь навчальний рік у шкільному плані виховної роботи розбито на окремі місячники: української писемності та мови, морального-правового, екологічного, патріотичного виховання, що дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в школі розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» були проведені уроки української мови та літератури, свято під час Шевченківських днів. Учні школи приймали участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика. Залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення тижня історії, святкування Дня Соборності та Свободи України «Соборна моя Україна» та конкурсів патріотичного спрямування. У шкільній бібліотеці були організовані тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України.

Учні 5-11 класів брали участь у традиційних спортивних змаганнях до Дня українського козацтва.

З метою пропагування та виховання дітей на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових традицій старшого покоління було відзначено День пам'яті та примирення,72-у річницю Перемоги над нацизмом у Європі. 9 травня учні та педагогічний колектив школи взяли участь в мітингу села, присвяченому 72-й річниці завершення Другої світової війни. Біля пам’ятника учні школи відстояли вахту пам’яті загиблим героям, воїнів Другої світової війни та учасників АТО, що віддали своє життя за рідну землю, вшанували хвилиною мовчання. Учні та педагогічний колектив закладу взяли участь у лінійці та провели флешмоб«Квітка пам’яті», прикріпивши до свого одягу квітку червоного маку як офіційного символу пам’яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та віддав своє життя на сході України у боротьбі проти російської агресії, символу відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги.

В школі проходили:

- заходи до Дня Соборності України (свято «Соборна моя Україна) під керівництвом класного керівника Ковтун І.В. з учнями 2-б класу

- Проведено Шевченківські дні (за окремим планом)

- уроки «Об’єднаймося ж, брати мої!»;

- конкурс малюнків та плакатів до творчості Тараса Григоровича Шевченка;

- свято української мови.

Школа сприяє діяльності і підтримці різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час. В системі виховної роботи школи певне місце займає діяльність гуртків. У нашій школі діє мережа гуртків за дитячими інтересами, здібностями: танцювальний колектив «Грайлик», гурток «Художня вишивка», військово- патріотичний гурток, футболу, баскетболу, гурток шахів.

Протягом року діти відвідували музеї,пам'ятнімісця,виставки, підприємства, відбувались поїздки в Карпати та в інші історичні та культурні куточки України.

У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р.було проведено в жовтні місяці Місячник екологічного виховання “Земля наш спільний дім”. Діти готували проект «Птах року 2016 - повзик».

Традиційно проведено «Свято урожаю», «Свято квітів» на тему «Дивоцвіт України », свято до Дня Землі, тиждень географії, рейд «Екологічний стан учнів». Учні школи прийняли активну участь у конкурсі «Годівничка». Підтримуючи кращі риси української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва було проведено трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території.

У квітні 2017 року було проведено місячник охорони навколишнього середовища. Треба відмітити, що всі класи протягом року старанно доглядали за закріпленими за ними ділянками. Вони самостійно висаджували квіти та доглядали за ними.

Формування основ здорового способу життя. Під час місячника здорового способу життя були проведені: бесіди на тему: «Здоров’я дітей - здоров’я нації», конкурс плакатів «Твоє здоров’я в твоїх руках» і шкільні змагання з настільного тенісу Пройшли Дні здоров’я у вересні та квітнімісяці. В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх. Психологом та соціальним педагогом в 1-4 класах були проведені виховні години з елементами тренінгу «Формування навичок здорового способу життя», анкетування серед учнів 6-11 класів «Що ви знаєте про здоровий спосіб життя», «Вивчення способу життя учнів», анкетування по здоровому способу життя. Учні школи зустрілися з викладачем Всеукраїнської громадської християнсько-просвітницької організації Колесниковим С.В., який провів лекції на тему : «Правда про наркотики», «Вірус імунодефіциту в людини», «Правда про алкоголь», «Шкода від куріння». Проводився тиждень безпеки руху і попередження дитячого травматизму «Мова вулиці» (вересень) за окремим планом,

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року заступником директора школи з виховної роботи, класними керівника­ми та соціальним педагогом було проведено індивідуальну роботу з учнями схильними до пропусків занять та пра­вопорушень. Соціально-психологічною службою проведено ряд рейдів: «Урок» та «Діти вулиці», операція «Підліток». Під час цих рейдів було перевірено умови проживання учнів, схильних до правопорушень, складено акти. Також практичним психологом проводилась діагностика, психолого-педагогічна корекційно-розвивальна та відновлювальна робота з учнями даної категорії, консультаційна робота з батьками цих учнів. Задачею соціального педагога протягом навчального року було вивчення та сприяння повноцінному особистісному, інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі. Створення умов для успішної соціалізаціі та адаптаціі дитини, набуття нею соціально –психологічного статусу, формування, створення її як особистості, входження в активне життя. До основних напрямків роботи соціального педагога увійшли: соціально-психологічна підготовка дитини до школи, збір інформації з обліку дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи; введення документацій та допомоги дітям пільгових категорій; виявлення дітей та робота з підлітками “групи ризику”; допомоги дітям та батькам в кризових ситуаціях; орієнтація учнів на здоровий спосіб життя; запобігання конфліктів в учнівських колективах; профілактика правопорушень серед підлітків; консультування як групове так і індивідуальне з дітьми і їх батьками, з педагогічними працівниками; відвідування на дому батьків; складання актів обстеження побутових умов; корекційно – розвивальна групова та індивідуальна робота; організаційно – методична робота: участь в семінарах – практикумах.

Згідно річного плану соціального педагога було проведено обстеження у 4-5 класах за методикою «Соціометрія» було досліджено 64 учні. Ця методика дала змогу виявити стосунки в класі. З цією метою здійснювалась соціально-психологічна допомога дітям, яким вона була необхідна під час індивідуальних та групових занять. Проводилося анкетування “Сім’я”, в якій взяли участь 31 учні 6-х класів. Анкетування дало матеріал для подальшої роботи з учнями їх батьками та вчителями. Були розглянуті питання формування і підтримки позитивних сімейних стосунків. Також піднімалось питання конфліктних ситуацій в сім’ї, їх визначення, розв’язання та конструктивне вирішення .

З метою вивчення професійних намірів та організації було проведено анкетування учнів за методикою «ДДО» у 8, 10 та 11 класах.

Були проведені години спілкування за типом «Учитель-батьки-діти» на тему «Сім’я та школа – оберіги виховання та здоров’я дітей», виховні години з елементами тренінгу «Ми проти насильства». Проведені виховні години в класних колективах «Що таке дружба?», а також «Особливості взаємовідносин між дівчатами та хлопцями», «Як протистояти тиску з боку однолітків», «Агресія – перший крок до насильства».

Протягом 2016-2017 навчального року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками служби захисту дітей.

Крім цього вчителями проводилися:

- тематичні класні батьківські збори, лекції щодо питання негативних та шкідливих звичок у дітей;

- відвідування сімей, де батьки зловживають спиртними напоями;

- відвідування сімей учнів за місцем мешкання з метою обстеження умов їх проживання, сімейного виховання;

Морально-правове виховання

З метою розвитку у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків в школі проводиться правова освіта та виховання з циклом заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України».

Відбувся конкурс дитячого малюнку «Право очима дітей» (листопад) - діти приймали участь у районному конкурсі і стали призерами цього конкурсу. В грудні було організовано і проведено тиждень правознавства, який був присвячений проголошенню 10 грудня 1948 р. Загальної Декларації прав людини. Класними керівниками було проведено Всеукраїнський урок на тему «Права людини». У старших класах було проведені виховні години щодо прав дітей і учнів в Україні на тему «Підліток і право».

Правове виховання учнів проходить на уроках правознавства та таких виховних заходах:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

- лекції, бесіди на правову тематику,

- анкетування,

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів,

- олімпіади з правознавства,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,

- батьківські лекторії,

- відвідування проблемних сімей вдома.

Під час проведення тижнів відбувалися різноманітні заходи.

Соціальні педагоги провели анкетування «Чи знаєте ви свої права ?», з метою з’ясування рівня правової освіченості та свідомості учнів школи; попередження виникнення в учнів проблемних ситуацій на ґрунті правових відносин. Анкетування проводилося серед учнів 5-7 класів. Результати показали достатні знання законів про права дитини майже всі учнів. Серед учнів 9-11 класів було проведено анкетування «На визначення рівня правової обізнаності», в якому взяли участь 38 учнів. Результати показали хороші знання учнів з правової обізнаності.

В грудні було організовано і проведено тиждень правознавства (за окремим планом), який був присвячений проголошенню 10 грудня 1948 р. Загальної Декларації прав людини. Класними керівниками було проведено Всеукраїнський урок на тему «Права людини», виховні години щодо прав дітей і учнів в Україні на тему «Підліток і право». В початкових класах було проведено виховні години «Права і обов’язки школярів».

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

-свято Першого дзвоника

-День Учителя

- Свято урожаю

- Свято квітів

- свято української пісні

- День Святого Миколая

- Новорічні вистави (1-6 класи), Новорічний КВК (7-10 класи)

- День Соборності України

- Вечір зустрічі з випускниками
- Тематичний захід «Вшанування пам’яті Небесної Сотні»

- Святковий концерт до 8-го березня

- Вечір-реквієм «Чорнобиль – біль України»

- Свято Матері

- Свято Букварика

- Свято «Прощавай початкова школа»

- Свято Останнього дзвоника

- Випускний вечір 9-11 класів

6.Учні школи були учасниками та переможцями районних та обласних конкурсів:
- виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дитини» номінація «Графіка», І місце, Зурначян Маргарита, учениця 5-Б класу;

- виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дитини» номінація «Графіка», ІІ місце, Будник Анна, учениця 9-Б класу;

- виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дитини» номінація «Графіка», ІІ місце, Будник Любов, учениця 7-А класу;

- виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дитини» номінація «Живопис», ІІІ місце, Зурначян Арман, учень 3-А класу;

- районний етап Всеукраїнської акції «Птах року 2016», ІІ місце, Вакуленко Вікторія, 5-А клас;

- районний етап Всеукраїнської акції «Птах року 2016», ІІ місце, Неустроєва Вікторія, 6-А клас;

- районний етап Всеукраїнської акції «Птах року 2016», ІІ місце, Миронюк Мирослава, 7-Б клас;

- районний етап Всеукраїнської акції «Птах року 2016», ІІ місце, Шашиашвілі Артем, 9-А клас;

- районний етап Всеукраїнської акції «Птах року 2016», ІІ місце, Тичук Назарій, 9-А клас;

- районний етап Всеукраїнської акції «Птах року 2016», ІІ місце, Будник Анна, 9-Б клас;

- Всеукраїнська акція «Годівничка», І місце в районному та ІІІ місце в обласному етапах, Борисовець Анастасія, 2-Б клас;

- Всеукраїнська акція «Годівничка», І місце в районному етапі, Новікова Дар’я, 2-А клас;

- Всеукраїнська акція «Годівничка», І місце в районному та ІІІ місце в обласному етапах, Добровольська Агнета, 3-А клас;

- Всеукраїнська акція «Годівничка», І місце в районному та ІІІ місце в обласному етапах, Ковальчук Нікіта, 2-А клас;

- Всеукраїнська акція «Годівничка», І місце в районному та ІІІ місце в обласному етапах, Унинець Назарій, 2-А клас;

- Всеукраїнська акція «Годівничка», І місце в районному та ІІІ місце в обласному етапах, Ходаченко Діана, 3-А клас;

- Міжнародний конкурс еколого-валеологічного спрямування «Вода – джерело життя» номінація «Розмова з краплею води», І місце в районному та І місце в обласному етапах, учень 6-А класу равлюк Назарій;

- Міжнародний конкурс еколого-валеологічного спрямування «Вода – джерело життя» номінація «Пейзаж з водою на тлі», І місце в районному та ІІ місце в обласному етапах, учениця 6-Б класу Якушева Дар’я.

Учні школи брали активну участь в районній спартакіаді серед школярів:

- І місце зайняв учень 11 класу Мкртчян Арсен в районних змаганнях з легкої атлетики (біг 60 м.) серед учнів 10-11 класів;

- І місце зайняв учень 9-Б класу Сав’яненко Олег в районних змаганнях з легкої атлетики (метання м’яча) серед учнів 9 класів;

- ІІ місце зайняла учениця 9-Б класу Паску Марія в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІ місце зайняла учениця 9-Б класу Ковтун Єлізавета в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІ місце зайняла учениця 9-Б класу Угляренко Марія в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІ місце зайняла учениця 9-Б класу Цапук Вікторія в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІ місце зайняла учениця 9-Б класу Абдулхаєва Анастасія в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІ місце зайняла учениця 7-А класу Барсегян Вікторія в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІ місце учениця 7-А класу Будник Любов в районних змаганнях з баскетболу серед учнів 8-9 класів;

- ІІІ місце зайняла учениця 9-Б класу Угляренко Марія в районних змаганнях з шахів серед учнів 8-9 класів;

- ІІІ місце зайняв учень 9-Б класу Тишенко Владислав в районних змаганнях з шахів серед учнів 8-9 класів;

- ІІІ місце зайняв учень 7-Б класу Клокун Дмитрій в районних змаганнях з шахів серед учнів 8-9 класів;

- І місце зайняла учениця 1-Б класу Богатирчук Тетяна у ІІ Всеукраїнському дитячому мистецькому фестивалі-конкурсі «Ірпінь травневий 2017»;

- І місце зайняла учениця 1-Б класу Кожемяка Віолета у ІІ Всеукраїнському дитячому мистецькому фестивалі-конкурсі «Ірпінь травневий 2017»;

- І місце зайняв учень 1-Б класу Коркішко Артем у ІІ Всеукраїнському дитячому мистецькому фестивалі-конкурсі «Ірпінь травневий 2017»;

- І місце зайняла учениця 1-А класу Микитчук Анастасія у ІІ Всеукраїнському дитячому мистецькому фестивалі-конкурсі «Ірпінь травневий 2017»;

- І місце зайняла учениця 1-Б класу Лінчук Мирослава у ІІ

Всеукраїнському дитячому мистецькому фестивалі-конкурсі «Ірпінь

травневий 2017».

Організація виховної роботи школи потребує подальшого розвитку. Існує потреба забезпечення вчителів та класних керівників сучасною літературою з питань виховання; є необхідним поширення мережі гуртків та їх якісна робота

7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

- сиріт і позбавлених батьківського піклування – 7

- інвалідів - 6

- чорнобильців - 23

- малозабезпечених - 4

- багатодітних – 31 сім’я

- діти-напівсироти – 13

- діти, батьки яких є учасниками АТО - 15

Діти пільгових категорій (малозабезпечені сім’ї, діти позбавлені батьківського піклування, інваліди, діти, що втратили годувальника) щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок адміністрації школи.

Згідно річного плану соціального педагога та практичного психолога з дітьми пільгових категорій проводилися с/п дослідження, години психолога, консультації, індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками.

При потребі виявлення якості умов проживання дітей із пільгових категорій у сім’ях проводяться акти обстежень.

8. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню поваги до всі професій надають екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

Адміністрація школи проводила профорієнтаційну роботу через зустрічі з нашими випускниками, людьми цікавих професій.

Професійна орієнтація - система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також

Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки: поділ професій на "престижні" й "непрестижні"; ототожнення навчального предмета з професією; перенесення ставлення до людини - представника професії на саму професію; вибір професії під чиїмсь впливом; застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва.

Згідно річного плану практичного психолога та соціального педагога з професійного самовизначення проводилась така робота. Учні 8, 9, 10 класах були обстежені за методикою «ДДО». У 8 класі обстежено 20 учнів, результати виявились такими:

«Людина - людина» - 5

«Людина - природа» - 3

«Людина - знакова система» - 1

«Людина – художній образ» - 3

«Людина – техніка» - 8

Серед учнів 9-х класів було обстежено 29 учнів, результати виявились такими:

«Людина - людина» - 6

«Людина - природа» - 2

«Людина - знакова система» - 3

«Людина – художній образ» - 8

«Людина – техніка» - 10

Серед учнів 10-х класів було обстежено 10 учнів, результати виявились такими:

«Людина - людина» - 2

«Людина - природа» - 1

«Людина - знакова система» -

«Людина – художній образ» - 4

«Людина – техніка» - 3

Протягом року проводились індивідуальні та групові консультації з професійного самовизначення для учнів та батьків старшої ланки, також проводились години психолога на теми : «Світ професій», «На порозі вибору професії», «Вибір у твоєму житті».

Серед учнів 9-10 класів було проведено анкетування «Моя майбутня професія». Обстежено 30 чоловік, найпопулярніші професії це – програміст, кондитер, механік, економіст, перукар, стиліст, юридична сфера, лікар та інші.

У 9 класу було проведено с/п дослідження за методикою «Визначення множинного інтелекту Вальтера МакКензі», в якому прийняли участь 29 учнів. Результати виявились такими:

Секція 1 «натуралістична» – 2

Секція 2 «музична» – 1

Секція 3 «логіко-математична» –

Секція 4 «екзистенцій на» – 2

Секція 5 «міжособистісна» – 3

Секція 6 «кінестатична» – 12

Секція 7 «вербальна» – 2

Секція 8 «внутрішньо особистісна» – 6

Секція 9 «візуальна» – 1

Дані методики прискорюють вибір професії або формування професійного плану.

Серед учнів 9 класу було проведено тестування за методикою Подмазіна (акцентуація характеру у підлітків в контексті профілізації учнів). Було обстежено 23 учня. Результати виявились такими:

гіпертимний – 3

циклоїдний – 1

лабільний – 2

антено-невротичний – 2

сензетивний – 2

тривожно-педантичний –

інтравертований – 3

збуджувальний – 1

демонстративний – 1

нестійкий – 1

контрольний - 6

Серед учнів 9 класу було проведено анкетування « Визначення карти інтересів», було обстежено 22 учнів. Ця анкета дозволяє вивчити переважаючі інтереси як прояви спрямованості особистості..

Серед учнів 8-9 класах було проведено анкетування «Моя майбутня професія». Обстежено 42 учня. Найпопулярніші професії це: програміст, механік, економіст, дизайнер, медична сфера та ін..

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців, спілкуються з родиною.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються гості. Велику підтримку надають батьки у ремонті приміщень, придбанні канцтоварів, миючих та дезинфікуючих засобів, замків, парт, фарб для ремонтних робіт.


10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет. Медсестра організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно при виїзді лікарів центральної районної лікарні та дільничного лікаря діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичному кабінеті школи.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України "Про освіту" (ст. 25), "Про загальну середню освіту" (ст..22), "Про охорону дитинства" (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів та учні пільгових категорій забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного шкільної спартакіади, бесіди з лікарями , показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на класних зборах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ "заходи по збереженню житя і здоров'я дітей" де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.


11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 36 років тому. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії, які є найвищими по управлінню освіти. Школу опалює автономна котельня на альтернативному паливі.
При підготовці до минулого навчального року відділом освіти зроблено в червні місяці 2016 року промивку каналізаційної системи школи, замінено 4 зливні бачки та 3 ремкомплекти на пісуарах, відремонтовано вхідну групу та спортивну залу.

Відділ освіти забезпечив школу в цьому навчальному році миючими та дезінфікуючими засобами, інвентарем (відра, граблі, лопати), крейдою для письма, фарбою, частково медикаментами. Також одержано від відділу освіти 12 комп’ютерів для комплектації комп’ютерного класу, 25 комплектів парт, 2 шкільні дошки, 2 учительські комплекти. В квітні місяці 2017 року проведено промивку системи зовнішньої каналізації з очисткою колодязів.
За кошти, отримані від оренди приміщень, придбано 2 мікрофони та стойки до них.
При підготовці до 2016-2017 н. р. школа залучилась підтримкою благодійного фонду «Рідне село», за кошти якого придбано 52 ремкомплекти шкільних меблів, зроблено капітальний ремонт класної кімнати, кабінету завгоспа. Також благодійним фондом замінено 4 крани в їдальні, придбано газонокосилку. Переможці олімпіад та конкурсів, відмінники навчання, вчителі, що підготували переможців, нагороджені благодійним фондом грошовими преміями. Не забув фонд привітати учнів на Новий рік.
За фінансової підтримки Краснолєнського В.В. придбано шнури для мікрофонів та інформаційний стенд.
За залучені кошти було придбано копіювальну техніку 3 в 1.

Протягом навчального року за підтримки батьків було придбано: замки, вставки, крани, папір, заправка копіювальної техніки, миючі засоби, електролампочки на суму 4300 грн. За рахунок коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року.
Батьки замінили 1 дошку (2-Б), шафу (5-А).
На придбання спортивного інвентарю (6 м’ячів, 2 баскетбольні сітки) залучено 2000 грн. (Соболєв В.О.). Замінено волейбольну сітку у спортивній залі.

Завжди вчасно готується звітна документація. , все подароване на школу, ставиться на облік.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. Двірником проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

На даний час перед школою постають такі проблеми, як невідповідність санітарно-гігієнічним вимогам освітленості та питної води (електромережа потребує оновлення, а вода очистки), утеплення школи, проведення пожежної сигналізації, ремонт спортивних площадок, встановлення ігрового майданчика, перекриття даху.

13. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Школа підключена до мережі Інтернет. Це дає нам можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти, відділу освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Дякую за увагу.

Річний звіт директора школи за 2015/16 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 85