2020/21 н.р.

Шевченко2021

2019/20 н.р.

Бібліотека Небесна сотня BiFroart Здоровий спосіб життя

Анкета
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020»
Михайлівсько –Рубежівської загальноомвітньої школи І- ІІІ ступенів
Номінація«ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»
Тема роботи«Популяризація книги та читання-одна з умов розвитку під росткового покоління»
Інформація про учасника *
Прізвище, ім’я, по батьковіВолова Лариса Іванівна
Номер мобільного телефону067-686-42-74456
Власна електронна адресаVoloval1963@ukr.net
Посада (основна посада зазначається першою)Завідувач бібліотеки
Найменування закладу освіти/установиМихайлівсько- Рубежівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
Бібліотечний стаж17
Педагогічний стаж17
Кваліфікаційна категорія1 категорія
Освіта, спеціальність за освітоюСередня спеціальна Бухгалтер
Інформація про учасника *
Прізвище, ім’я, по батьковіВолова Лариса Іванівна
Номер мобільного телефону067-686-42-77
Власна електронна адресаVoloval1963@ukr.net
Посада (основна посада зазначається першою)Завідувач бібліотеки
Найменування закладу освіти/установиМихайлівсько- Рубежівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
Стаж роботи на посаді17
Бібліотечний стаж17
Педагогічний стаж17
Кваліфікаційна категорія1 категорія
Освіта, спеціальність за освітоюСередня-спеціальна Бухгалтер
Паспорт бібліотеки
Михайлівсько –Рубежівської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів
Найменування закладу освітиМихайлівсько- Рубежівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освітиПриходько ВалентинаМиколаївна
Загальні відомості
Прізвище, ім'я, по батькові завідувача бібліотекиВолова Лариса Іванівна
Контактний телефон бібліотеки067-686-42-77
Електронна пошта бібліотеки школиhttp:mrubezhivka-school.edukit.kiev.ua
Web-сторінка бібліотеки (за наявності)
Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки
Загальна площа бібліотеки, з неї:51,6 м.
абонементПоєднаний з читальним залом
читальний зал
Наявність книгосховища для навчального фонду14,5м.
Оргтехніка
Вихід в Інтернет (кількість комп’ютерів)2011 р. 1 комп’ютер
Основні показники діяльності бібліотеки
Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників), з них:19080
книги та брошури19387
періодичні видання (всього назв)30
для учнів10
для педагогів5
для бібліотечних працівників2
Фонд підручників, з них:6584
для учнів 1-4-х класів2406
для учнів 5-9-х класів2191
для учнів 10-11-х класів1887
Робота з користувачами
Загальна кількість користувачів (станом на 01.01.2020р, з них:437
учні399
педагоги28
батьки10
представники місцевих громад
Кількість відвідувань (середня за місяць) **330
Кількість книговидач (середня за місяць) **390
Опис досвіду роботи
Бібліотекар Михайлівсько- Рубежівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Києво – Святошинської державної адміністрації Київської області Волова Лариса Іванівна

Читання – це віконце, через яке діти
бачать і пізнають світ і самих себе.
В. О. Сухомлинський.

Без високої культури читання немає ні школи, ні справжньоїрозумової праці, читання – це найважливіший інструментнавчання та джерело багатого духовного життя.В. О. Сухомлинський.

Головне завдання шкільної бібліотеки полягає в інформаційно-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу. Бібліотека – це інформаційний центр, де учні формують читацькі смаки, розвивають любов до книги. Саме бібліотека сприяє розвитку особистості дитини, культури спілкування, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності школярів.
Аналіз рівня читацької та інформаційної компетентності громадян України свідчить про кризу читацької культури. Усе частіше можна почути думку, що електронні засоби інформації здатні частково, а то й повністю забезпечити всі потреби людства, пов’язані з освітою, культурою, вихованням і дозвіллям. Це зумовлено втратою в суспільстві інтересу до читання. Тому формування читацького інтересу в наймолодших користувачів книги є актуальною проблемою сьогодення.
Читання– це діяльність, що є по суті активним пошуком істини, яка не чекає читача в готовому вигляді, а залежить від його вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки із прочитаного, побаченого, почутого, оцінювати вчинки людей (зокрема літературних персонажів), підтверджувати свої думки фактами. Читаючи літературні твори, дитина пізнає те, що відкривається тільки їй, і переносить себе у вигадану реальність як певну духовну цілісність і неповторність. У шкільному віці, коли становлення особистості молодшого школяра відбувається найбільш інтенсивна, самостійному дитячому читанню має відводитись особлива роль.
Поєднуючи різні форми роботи, бібліотека постійно працює над тим, щоб заохочувати дітей до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання. Протягом останнього часу спостерігається спад читацької активності та культури читання школярів. І пріоритетне завдання шкільної бібліотеки полягає у формуванні інформаційної культури читачів, розвитку культури читання, підвищенні популяризації книги.
За визначенням вчених, культура читання – це складова частина загальної культури особистості, що становить комплекс навичок роботи з книгою, який включає усвідомлений вибір тематики, систематичність і послідовність читання, а також уміння знаходити потрібну літературу за допомогою бібліографічних посібників, користуватися довідково-бібліографічним апаратом.
Сучасна людина в умовах інформаційного суспільства повинна вміти не тільки читати, писати, говорити, але й швидко та вільно орієнтуватись у потоці усної та писемної інформації. Розуміючи актуальність даної проблеми, бібліотека працює над створенням системи формування культури читачів у школі. Бібліотека намагається забезпечити поступове набуття та поглиб-лення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від загального ознайомлення в молодших класах до знання змісту окремих розділів книжкового фонду у старших класах.

Головною метою виховання культури читання в школі є те, щоб учень сам дійшов висновку, що жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, вироблення вміння користуватися всіма «ключами» до книжкових багатств, орієнтуватися у комплексі джерел. Успішно досягнути поставленої мети можна лише при умові, коли перед бібліотекою і педагогічним колективом школи буде поставлене спільне завдання – навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення їхніх освітніх потреб.

Таким чином, у дітей формується потреба звертатись до книги як мудрого, вірного друга, який не зрадить і не підведе. Спільна робота з вчителями-предметниками. Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів починається з перших років перебування дитини в школі. Тут робиться все можливе, щоб діти полюбили книжку, хотіли приходити до бібліотеки і бути в ній якомога довше. Під час індивідуальних та групових бесід діти молодшого шкільного віку вчяться користуватися бібліотекою, вибирати книжки для читання за книжковими виставками, бережливо ставитися до книг, ремонтувати їх.

Наймолодші користувачі книги – це насамперед слухачі, для яких процес читання є опосередкованим і полягає переважно в слуханні кимось читаного тексту, уважному розгляданні малюнків, прискіпливому відшукуванню на них візуального підтвердження почутого. Для дітей, що роблять перші самостійні кроки в читанні (вивчають абетку ,основи складання слів, навчаються будувати речення), поступово зростає роль тексту.

Твори, які читають діти, мають бути короткими, зрозумілими, надрукованими відповідним шрифтом, з яскравими ілюстраціями.

В шкільній бібліотеці необхідно створити систему безперервного навчання дітей сучасним інформаційним технологіям, яка б допомогла підготувати читачів до роботи з новими видами інформації, змінювала б та розвивала їхній інформаційний світогляд. Разом зі школою готувати компетентних користувачів комп’ютерних систем, здатних самостійно працювати в комп’ютерних мережах.

2018/19 н.р.

Бібліотечний урок, присвячений 100-річчю Василя Сухомлинського
Наша бібліотека/Files/images/SDC13511.JPG
Бібліотечний урок для учнів 2-х класів/Files/images/P1170370.JPG
Акція "Подаруй бібліотеці книжку"/Files/images/SDC13507.JPG
Книжкова виставка до дня народження Т.Г.Шевченка/Files/images/SDC13506.JPG
Знайомство з бібліотекою учнів перших класів/Files/images/P9020514.JPG

/Files/images/SDC13507.JPG

/Files/images/SDC13506.JPG

/Files/images/P3080869.JPG

/Files/images/Изображение 195.jpg/Files/images/P1170370.JPG

Фото з бібліотечного уроку у 2-А класі 12.02.14

Календар знаменитих і пам'ятних дат на 2014 рік

План роботи шкільної бібліотеки на 2014-2015 н.р.

Сценарій свята бібліотеки

Кiлькiсть переглядiв: 504