/Files/images/000.jpg

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України

З А К О Н У К Р А Ї Н И про Державний Гімн України

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Методичні рекомендації
щодо організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
в умовах загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

ЗАХОДИ

щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді
Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ст. 2016-2017 н. р.

№ з/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1 Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Заступники директора
2 Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
Проведення в школі заходів до Дня Державного Прапора України. Серпень Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., вчителі історії та правознавства
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Грудень Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., Савчук Я.М. (вчитель правознавства)
Участь у Благодійній акції «Діти Київщини - воїнам АТО» Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи. Постійно Савчук Я.М. Класні керівники Класоводи
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори. Лютий – березень Вчителі української мови та літератури
У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів української писемності та мови Листопад Вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі у районних етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». Грудень Вчителі української мови та літератури
Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори. Лютий - березень Вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика Листопад Вчителі української мови та літератури
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення районних акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., вчитель історії Савчук Я.М., класні керівники
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління Жовтень, квітень Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., вчитель історії Савчук Я.М., класні керівники
Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В.,
Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, міста (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії), Постійно вчитель історії Савчук Я.М.
Забезпечення співпраці з ветеранами села та воїнами АТО в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті Активізувати роботу шкільного музею, постійно поповнювати їх фонди новими матеріалами пошукової роботи учнів Постійно Куліш М.І.
Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення. Квітень Педагог-організатор Онищук Н.В.
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України 14 жовтня, 6 грудня Бібліотекар Волова Л.І.
7 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Проведення днів відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., класні керівники

Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Щорічно Вчитель фізичного виховання Куліш М.І.

8
Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді Проведення військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у школі та приймання участі на рівні району Відповідно до Положення про проведення ігор Вчитель фізичного виховання Куліш М.І.
Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів «Козацькі забави» Щорічно Вчитель фізичного виховання Куліш М.І.
9 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Педагог-організатор Онищук Н.В., класні керівники, класоводи
У планах роботи школи передбачати заходи з відзначення Дня Матері Травень Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам. Постійно педагог-організатор Онищук Н.В.
Забезпечення участі школярів у заходах Всеукраїнського благодійного фонду «Від серця до серця» Постійно педагог-організатор Онищук Н.В..
10 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, відзначення днів села Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
11 Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді Забезпечення взаємозв’язків з службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування . Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В.
Забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектив Адміністрація школи Батьківська громадськість
12 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., класні керівники, класоводи
Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчителі біології, класні керівники, класоводи
Організувати шефство школи над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, воїнів АТО, жертв голодомору та політичних репресій у населених пунктах Постійно Педагог-організатор Онищук Н.В.
Брати участь у акціях «Птах року», «Збережи ялинку», «Ліси – багатство нащадків». Щорічно Вчителі біології і природознавства, класоводи
13 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Протягом навчального року Заступники директора, педагогічний колектив
14 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Щороку Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., класні керівники, класоводи
Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителі фізичного виховання Куліш М.І., Костюченко Л.В. вчитель основ здоров’я
Сприяння участі школи, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Рівний - рівному», «Школа проти СНІД», «Захисти себе від ВІЛ». Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., психолог Васильченко О.Г., класні керівники
Участь у районних спортивних змаганнях, забезпечення участі обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях та зборах. Постійно Вчителі фізичного виховання Куліш М.І.
15 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., соціальний педагог Васильченко О.Г., класні керівники, класоводи
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно Заступник директора з виховної роботи Тичук О.В., педагог-організатор Онищук Н.В., соціальний педагог Васильченко О.Г., класні керівники, класоводи

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Моя Соборна Україна
/Files/images/PC100003.JPG/Files/images/PC100006.JPG
Нумо-хлопці!/Files/images/PB070869.JPG
Гра Сокіл "Джура"в школі
23.10.15
/Files/images/P9120114.JPG/Files/images/P9120132.JPG
Участь джурят 6-х класів у грі Сокіл "Джура" міста Бучі
14.10.15
/Files/images/DSCN9834.jpg/Files/images/DSCN9844.jpg
Дітям Луганщини
13.10.15

/Files/images/P9020057.JPG
/Files/images/P9020055.JPG
Зі святою Покровою!
13.10.15
/Files/images/P9020072.JPG/Files/images/P9020081.JPG
Посвята в джури
07.10.15
/Files/images/P8270052.JPG/Files/images/DSC_0117.JPG
Конкурс дитячого малюнку до Міжнародного дня миру "Ми за мир на планеті Земля"
18.09.15
/Files/images/P8140439.JPG/Files/images/P8070402.JPG


Свято квітів
Дивоцвіт України
18.09.15
/Files/images/P8080422.JPG/Files/images/P8080411.JPG
Олімпійський тиждень/Files/images/DSC_0670.JPG/Files/images/DSC_0699.JPG
Нумо-хлопці!/Files/images/PB290049.JPG/Files/images/PB290086.JPG
Зустріч з героєм Майдану, учасником АТО Михайлом Гаврилюком
22.10.14

/Files/images/SAM_1200.JPG
/Files/images/SAM_1218.JPG


Козацькі забави
14.10.14
/Files/images/PC080190.JPG/Files/images/PC080184.JPG
Свято Української пісні
14.10.14
/Files/images/P9160601.JPG

Зустріч із поетесою Тетяною Домашенко, авторкою книги"Небесна Сотня воїнів Майдану"
14.10.14
/Files/images/P9160606.JPG
Конкурс малюнків на асфальті "Ми за мир на планеті Земля"
18.09.14


/Files/images/P8210462.JPG/Files/images/P8210469.JPG
Акція "Милосердя"/Files/images/P8150411.JPG
Змагання з футболу на кубок Мартинова/Files/images/P4230133.JPG/Files/images/P4230136.JPG
День Перемоги
9.05.14
/Files/images/DSC_2237.JPG/Files/images/DSC_2240.JPG
Військово-польові збори
7.05.14
/Files/images/P4100007.JPG/Files/images/P4110041.JPG
Зустріч з воїнами афганцями
15.02.14
/Files/images/Изображение 030.jpg
/Files/images/DSCN1024.jpg

Нумо-хлопці!/Files/images/PB290049.JPG/Files/images/PB290086.JPG
Прийняття прапора 136 стрілецької дивізії
17.12.13
/Files/images/PC040163.JPG/Files/images/PC040126.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 49